Ta ett gratis lån online

Att hamna i en situation där man känner att man har för många och för stora skulder är något som kan hända alla, och det första man bör göra om man upptäcker att man själv befinner sig i denna situation är att se över sin ekonomi. Detta kan dock vara svårt att göra på egen hand, eftersom man ofta blir ”hemmablind” gällande ekonomin litegrann, och dessutom kanske man som lekman inte har tillräckligt med kunskap för att göra detta heller. Därför erbjuder alla kommuner i Sverige något som kallas för skuldrådgivning, som är en kostnadsfri tjänst som avser att hjälpa personer som hamnat i ekonomiska svårigheter med just detta.

För att få skuldrådgivning måste man därför vända sig till sin kommun, man kan nämligen inte få detta i andra kommuner än i den där man är folkbokförd. De rådgivare som man kommer att jobba med om man gör detta har givetvis tystnadsplikt så man behöver inte skämmas eller oroa sig över att blotta sin ekonomi på något vis för at man gör detta.

Vilka steg kan då en skuldrådgivare hjälpa dig med?

Några av de viktigaste stegen som du kommer att få hjälp med om du jobbar med en skuldrådgivare är:

  • Att kartlägga alla skulderna man har.
  • Att försöka komma på sätt att ta sig ur den skuldsättning man hamnat i, metoderna kan variera beroende på vilka skulder man har.
  • Att ansöka om skuldsanering om det anses att situationen är så pass allvarlig.
  • Att få hjälp med att sätta upp en budget.

skuldrådgivning
Det är dock upp till dig själv om du vill ta nästa steg och hur du går vidare i varje skede, så skuldrådgivaren kan inte tvinga dig till något som inte känns rätt.

Annat som är bra att veta om skuldrådgivning

De flesta som tar kontakt med en skuldrådgivare är privatpersoner, men även företagare kan få hjälp om det rör sig om mindre företag som t.ex. en enskild firma.

Hur lång tid det tar att få till ett möte med en skuldrådgivare varierar givetvis väldigt mycket mellan de olika kommunerna, då de har olika långa köer och väntetider för detta.