Ta ett gratis lån online

Den som köper en bostad har möjlighet att låna upp till 85 procent av värdet på bostaden som köps. Detta betyder förstås att man måste ha 15 procent att visa upp ur egen ficka, så att säga.

Vanligast är det att man sparar ihop till sin kontantinsats, och därmed använder sig av sparpengar för den, men det finns även de som inte har möjlighet att göra detta, då det är svårt för dem att spara alls eller åtminstone tillräckligt mycket av olika anledningar. För dessa personer är det förstås lockande att ta ett lån till kontantinsats. Något som faktiskt var mycket vanligt förr, men sedan år 2010 är det mer ovanligt eftersom kraven på dem som vill ta bolån skärptes detta år. För att förhindra att folk överskuldsatte sig, något som fram till dess tyvärr hade varit allt för vanligt.

Dock kan man inte låna till en kontantinsats som ett bolån idag som man kunde förr (då kallades denna del av bolånet ofta för ett topplån), utan istället är man hänvisad till vanliga privatlån. Detta är mindre förmånligt, eftersom privatlånen har en högre ränta än vad de tidigare topplånen hade, men detta är egentligen oväsentligt, eftersom det ändå är det enda alternativet man har. På så vis hoppas man dock avskräcka folk från att ta dessa lån i onödan, och detta har faktiskt fungerat i viss mån.

Dock kan man inte låna hur mycket som helst på detta vis, eftersom i princip alla lånegivare har ett högsta tak på de privatlån som erbjuds, som i regel ligger på 350 000 kronor. Behöver man en större handpenning än så, kommer man därför att behöva spara utöver att ta ett lån. Dessutom hänger hur mycket man får lov att låna ihop med ens ekonomi, så alla personer kan med anledning av det inte heller få låna lika mycket, utan detta är något som lånegivarna fattar beslut om separat för varje individ och lånsökare.

Lån till kontantinsats

Bra att tänka på är även att du inte kan räkna med en hur lång återbetalningstid på ditt privatlån som helst, och dess löptid kommer därför inte att ligga i nivå med bolånets, utan istället kommer du att behöva betala av ditt privatlån inom ett till 15 år, beroende på vilken lånegivare du väljer och vilka alternativ för löptider de erbjuder.