Ta ett gratis lån online

När man fyller 18 år är det vanligt att man tror att man har rätt att göra allt som vuxna kan göra, inklusive att låna pengar om man skulle känna för det. Många 18 åringar blir därför förvånade när de upptäcker att just detta med lån inte är så enkelt som de hade trott.

Väldigt många lånegivare vill nämligen att låntagare som tar lån av dem ska vara äldre än 18 år, då de inte anser att 18 åringar har tillräckligt bra ekonomi i regel för att kunna ta lån. Dessutom har vi hört att vissa lånegivare är lite tveksamma gällande mognaden hos dem som precis blivit myndiga. Det är därför vanligt att andra minimi åldersgränser gäller för vissa lånegivare. De vanligaste åldersgränserna för att få ta lån är 19 år och 20 år, men även 21 år förekommer.

Det räcker dock givetvis inte bara att vara tillräckligt gammal för att man ska kunna få ett lån, utan givetvis måste man klara en vanlig kreditprövning också. Detta innebär bland annat att man måste ha en inkomst av något slag, att man inte får ha en skuld hos Kronofogden och så vidare. Exakt vilka krav man måste uppfylla beror dock på vilken lånegivare man ska låna av, för dessa varierar. Vill du veta exakt vilka krav som gäller, måste du därför höra dig för om detta med den lånegivare som är aktuell.

Lån för 18-åringar

Nekar då alla lånegivare 18 åringar lån?

Nej, det finns vissa lånegivare som kan bevilja även 18 åringar lån, men merparten av lånegivarna gör inte det. Det beräknas att ca. 2/3 av alla lånegivare kommer att ge 18 åringar avslag på deras låneansökningar, men som de flesta förstår betyder detta å andra sidan också att 1/3 av lånegivarna kommer att bevilja en låneansökan från en 18 åring. Fast man inte har lika många lånealternativ att välja mellan som andra när man är i denna ålder har man några olika alternativ åtminstone, så man behöver inte känna sig tvingad att välja ett visst specifikt lån, för riktigt så illa är det inte!

En sökmotor kan hjälpa dig hitta alla lånealternativ som kan vara aktuella för dig som 18 åring, så vi rekommenderar att du tar Google eller någon av deras konkurrenter till hjälp för att hitta detta.